Waar valt het screenen van medewerkers onder? Wat kwalificeert volgens de Arbocatalogus als een zware fysieke agressie? Waar is een bedrijfsbeveiligingsdienst binnen recherchebureaus en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties NIET verplicht tot? Wat kwalificeert volgens de Arbocatalogus als een zware fysieke agressie? Wat is een signaal van een verslaving?
security-man
Play